King's Royal Rifle Corps, 8th Bn.

Militairen in deze eenheid