The Rifle Brigade, 2nd Bn.

Militairen in deze eenheid