Buttes New British Cemetery (N.Z.) Memorial, Polygon Wood

Meer informatie

Militairen op deze gedenkplaats 

Paneel