3/I/4de regiment karabiniers - 3/I/4ème régiment de carabiniers

Militairen in deze eenheid 1

Onderluitenant
Antoine Marie Joseph Hubert Corneille Leytens